MATANA

Poradna rané péče

Podporujeme rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem

     

     CO JE RANÁ PÉČE?…

Raná péče je sociální služba, která poskytuje podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, s opožděným vývojem, nebo vývojovou vadou / např. vada řeči. Mezi naše klienty patří i rodiny s dítětem předčasně narozeným, nebo po úraze.

Službu poskytujeme zdarma od narození až do 7 let věku dítěte.

Podporu poskytujeme celoročně v pracovních dnech od 8 do 19 hodin.  Každá rodina má svou stálou poradkyni, která ji navštěvuje cca 1x měsíčně, minimálně 4x ročně. Sjednaná schůzka však může proběhnout i mimo domácnost rodiny (např. doprovod na úřad, k lékaři, do školy).

Obrátit se na nás můžete i v případě, kdy vnímáte, že je ve vývoji dítěte něco jinak, tedy i když ještě není určena žádná diagnóza a vy potřebujete poradit, vyhledat odborníky, apod.

     

  Proč rodiče potřebují pomoc?

Očekávání dítěte je velká událost, na kterou se těší mnoho z nás. Každý by chtěl, aby jeho dítě bylo zdravé a šťastné.

Stává se, že doktor rodičům sdělí, že jejich dítě není zcela zdrávo, případně sami rodiče zpozorují, že se dítě vyvíjí jinak, než děti v okolí. Začnou si být nejistí v tom, jestli je okolo dítěte vše v pořádku a jestli dělají to nejlepší co mohou. Mnohdy mají ke svému dítěti jen minimální, nebo vůbec žádnou podporu. Nemají se komu svěřit se svými obavami a starostmi. Jezdí po nemocnicích, doktorech a postupně ztrácí půdu pod nohama. Dostanou se do situace, kdy neví kam se obrátit a kdo jim může pomoci. Poradkyně rané péče se pokouší provést rodiče jejich životní situací.

   Čeho chceme dosáhnout…

Děti, se kterými pracujeme, mají různé schopnosti a možnosti porozumět světu a komunikovat s ním. Dostávají se do izolace a rodiče s nimi. Pokoušíme se to změnit.                                    Pomáháme načerpat rodičům novou sílu. Poskytujeme potřebné informace a kontakty, aby se mohly snadněji a lépe zorientovat. Ukazujeme, jak pracovat s dítětem.                                           Snažíme se, aby rodina dosáhla rovnováhy a stability, měla dostatek informací a možností zapojit se do života komunity, ve které žije.

…. Co tedy konkrétně nabízíme? 

 • Podporu v náročných životních situacích.
 • Osobní konzultace v rodinách – hledání té nejlepší cesty.

 • Přímou práci s dítětem,  zaměřenou na jeho podporu v různých oblastech.

 • Pomoc při sociální adaptaci dítěte na jiná prostředí – vycházky a návštěvy různých míst.

 • Podporu a posílení rodičovských kompetencí –  metody, postupy

 • Základní sociální poradenství – např. příspěvek na péči.
 • Podporu a provázení při jednání s úřady, lékaři či jinými odborníky.
 • Pomoc při hledání návazných služeb- MŠ, ZŠ, odlehčovací služby,  služby pro volný čas dětí

 • Zprostředkování  kontaktů na zajímavé semináře a vzdělávací akce.

 • Setkávání klientských rodin, pobyty pro rodiče s dětmi

 • Půjčování rehabilitačních didaktických pomůcek a odborné literatury.

Územní působnost poradny ranápéče MATANA v Moravzkoslezském kraji