PROJEKT  Modrý   přístav

Tábor

Pro děti se speciálními potřebami je připraven příměstský tábor, jehož náplní jsou aktivity obdobné běžnému příměstskému táboru zdravých vrstevníků. Každé dítě má svého asistenta. Tábora se mohou účastnit i sourozenci dětí se speciálními potřebami.

Svépomocné skupiny pro rodiče

Svépomocné skupiny poskytují rodičům prostor pro sdílení svých starostí, obav, úspěchů i radostí. Rodičům se dostává pochopení jiných rodičů. Svépomocné skupiny vedou rodiče k samostatnosti v organizování skupiny, hledání svých možností, k obhajobě svých práva vzájemné podpoře. Rodičům pomáháme se zajištěním hlídání dítěte po dobu setkání skupiny. Svépomocná skupina se schází dle potřeby, minimálně 4x ročně. Na skupinu dle přání zveme rodinného terapeuta nebo jiného odborníka. 

 Volnočasové setkávání dětí se speciálními potřebami  “ KlubiK“

Skupina ,, Klubík“ probíhá v Krnově a je zaměřena na společnou hru, vzájemné porozumění a navazování kamarádských vztahů. Děti se scházejí jednou týdně v prostorách poradny Rané péče v Krnově a při pěkném počasí vyrážejí do okolí.