PODPORUJEME HRDINSTVÍ, KTERÉ NENÍ VIDĚT

Vzdělávání a platformy setkávání.

V rámci aktivity bude realizován Vzdělávací program pro neformální pečující zaměřující se na témata vyplývající ze zjištěných potřeb pečujících a Vzdělávací program pro vedoucí a sociální pracovníky sociálních služeb poskytujících podporu a pomoc dětem a dospělým osobám se zdravotním postižením.

Vzdělávací programy pro pracovníky podporující pečující osoby – poradkyně se zúčastnili vzdělávání poradců rané péče a „naši rodiče“ vystoupili s bušícím srdcem jako přednášející na konferenci. Jsme na ně moc pyšní. ☺

Vícedenní pobyty

Hlavním cílem aktivity je poskytnutí příležitosti pro vzájemné sdílení pocitů a zkušeností s dalšími pečujícími, kteří jsou v podobné životní situaci, posílit jejich kompetence a nabídnout možnost poznání nových metod, technik a jiného vzdělávání s ohledem na druh onemocnění/postižení člena rodiny a v neposlední řadě poskytnout jim i jejich rodinám prostor pro aktivní a společný odpočinek mimo domácí prostředí

Letos se nám kvůli koronaviru pobyty posouvají. Plánujeme pobyt v červnu, září a listopadu. V roce 2021 budeme v pořádání pobytů pokračovat. Rodiny se na pobyty těší, mnohé rodiny se na nich sblížili a navštěvují se i nadále. Poznáte, že v tom nejste sami.

Podpora svépomocných skupin

Jejímž cílem je podpořit sdružování rodičů (zákonných zástupců) tak, aby vyvstal prostor vzájemného sdílení a podpory v péči o dítě. Prostřednictvím této aktivity je reagováno na aktuální potřeby svépomocných skupin, a to prostřednictvím zajištění kompenzačních či rehabilitačních pomůcek, potřebné asistence a realizací tematických setkání.

Podporujeme svépomocnou skupinu v Bruntále, v Novém Jičíně a setkávání rodin z Krnovska a Opavska. Setkání probíhá většinou o víkendech. V termínu, na kterém se rodiče domluví. Při setkávání i pobytech nám pomáhají asistenti, kteří s námi dlouhodobě spolupracují.

Očekávané přínosy v podobě:

zkvalitnění života pečovatelů, zlepšení veřejného mínění ve vztahu k pečujícím

zvýšení jejich profesních i osobních kompetencí, pracovní uplatnění (jako koordinátoři u pobytů nebo přednášející na konferencích)

zkvalitnění podpory ze strany sociálních služeb prostřednictvím navýšení odborných kompetencí